RODOKMEN   HUMPOLÍKŮ
Dle knihy Rod Humpolíků z Dolního Čepí od Antonína Humpolíka vytvořil Ing. Leoš Humpolík   Anna   Ignác   Josefa     V Olešničce   Gustýnek
http://www.kronika.humpolik.cz/   1776   1817   1857-1857   umřel maličký
       
  Jan Felix   František III.   Josefa do USA   Jindřišek
  1779   1819-1905       1858-1931   jen 5 let
    v USA        
  František II.       Josefa   František IV.   Matylda (Krejčí)
  1783-1871         Lipovská   1860-1929     1889
Marie   pochován na       1835-1911   kovář v Tišnově Kateřina   choť hoteliéra
Uhlířová   hřbitůvku u zdi       z Olešničky     Vrzalová   Frenštát   Věra Mouková
Pavel I.     Tomáš 1754-1826     Františka       1858-1940     1913-2000
Humpolec     asi 1630       Hájková   Mariana         Bohumila   choť továrníka v Tišnově
asi 1550-1600   Pavel II.     František I.     1794   1821     Aloisie do USA     Hejtmánková   Matěj
    asi 1595-1675     1738-1835     svob.matka     1862     1890-1914   Petra   2004
Kateřina   primátor Nedvědic   Jan I.   Jan II.   dožil se 97 let   Mariana           Marie   Plechatá  
    asi 1630     Veronika     1786   Jan     Antonín   Antonín Bloudková   Zdeněk 1974  
Ester   koupil statek             Terezie     1823     1864-1864   1891-1967 1892-1937   1973     Ema
Vystrčilová   v Dolním Čepí   Karel I.         Jan III.     1752   Antonie Terezie   odjel do USA     autor kroniky     Zdeňka     2007
    1662-1740     Jan II.   Johan     1795-1812   s listinou     zemský knih.       Mašková  
    sedí v hrobce v kostelíku   asi 1700   1718           inspektor Marie   Aleš 1952-2003   Jana
Ester     Marina               Jana   Václav       Vagnerová   1938     1975
      Šišmová   ?         Jan Karel   1797   1826       1907-1991  
            1754          
  Antonín   Anna     Františka   Antonín         Alice
    1733-1800   Jan Alois   1800   1827         2005
  Anna   1755           Marcela  
      Tomáš     František     Roman Ondrová   Jan
  Justina   Emanuel   1829     umřel maličký   Leoš     1966 1971   2010
    a         1941-2009 Danuše  
  Barbora   Štěpán   Františka     Mařenka     Václavková     Hana  
    1757   1831     jen 2 roky   1947   Michal Ondrová   Michaela
  Majdalena           1966 1972   1993
    Josefa   Josef     Hedvička (Bauerová)  
  Mařenka   1759   1834     1898  
        choť přednosty ČSD Tišnov   Petr
  Dominik   Karel     1973   Adam
  1766   1839   Antonín František     2014
    1854-1927 Šlapanice     Lenka  
  Johanna   Jungmannova 37   Pavel Adámková   Adéla
  1841   Františka   1973 1977   2009
 
    Gabriela   Magda
  Leoš Pávišová   2016
1980 1976  
  Richard
  2018